IREX

spot reklamowy

Kampania społeczna
Student – niezależny Internet
Jeden z 4 spotów społecznych promujących korzystanie przez Białorusinów z niezależnych źródeł informacji. W tym przypadku Internet.
Emisja: Bielsat TV
Produkcja 2012