IREX

spot reklamowy

Kampania społeczna
Nauczycielka – niezależna telewizja
jeden z 4 spotów społecznych promujących korzystanie przez Białorusinów z niezależnych źródeł informacji.
W tym przypadku telewizja.
Emisja: Bielsat TV
Produkcja 2012