IREX

spot reklamowy

Klient: IREX
Kampania społeczna
Przedsiębiorca – niezależne radio
Jeden z 4 spotów społecznych promujących korzystanie przez Białorusinów z niezależnych źródeł informacji. W tym przypadku niezależne radio.
Produkcja 2012
Emisja: Bielsat TV