Quiz sterowany ruchem

aplikacja mobilna

Klient: G Pharma
Projekt: Quiz interaktywny sterowany ruchem
Zadanie: Stworzenie intraktywnej gry, zachęcającej uczestników do aktywności podczas konferencji.
na zdjęciach przedstawiamy kilka screenshotów gry
Produkcja: 2013