TP S.A.

film korporacyjny

To tylko fragmenty filmu korporacyjnego zrealizowanego dla TP S.A.

W pełnej wersji film zawiera  wypowiedzi uczestików oraz organizatorów.